امروز
1401 مهر 5
15 9

شیر توپی پلی پروپیلن

خلاصه

شیر توپی پلی پروپیلن ضد اسید

شیر توپی پلی پروپیلن ضد اسید

ویژگی ها