امروز
1402 مهر 10
38 1

شیر توپی پلی پروپیلن

خلاصه

شیر توپی پلی پروپیلن ضد اسید

شیر توپی پلی پروپیلن ضد اسید

ویژگی ها