امروز
1403 تیر 23
6 14

فلنج ساکت فولادی A105

خلاصه

فلنج ساکت فولادی A105

فلنج ساکت فولادی A105

ویژگی ها