امروز
1401 مهر 5
57 7

فلنج ساکت فولادی A105

خلاصه

فلنج ساکت فولادی A105

فلنج ساکت فولادی A105

ویژگی ها