امروز
1402 مهر 10
19 1

فلنج ساکت فولادی A105

خلاصه

فلنج ساکت فولادی A105

فلنج ساکت فولادی A105

ویژگی ها