امروز
1403 اردیبهشت 3
36 12

مهره ماسوره فشار قوی کلاس 3000-6000

خلاصه

مهره ماسوره فشار قوی کلاس 3000-6000

 مهره ماسوره
مهره ماسوره (Union) یکی از انواع اتصالات فورجینگ است که دارای سه بخش است و به‌صورت نر و ماده می باشد. اتصال لوله هایی که به‌وسیله این قطعه به یکدیگر متصل شده اند، توسط مهره محکم می گردد. مهره ماسوره در دو نوع رزوه ای و ساکت ولد تولید می شود و علاوه بر اتصال دو لوله سبب محکم و آب‌بند شدن اتصال آن ها نیز می گردد. امکان باز و بسته کردن متعدد، آب‌بندی مناسب و عدم احتیاج به تجهیزات خاص برای نصب، از مهم‌ ترین ویژگی‌ های مهره ماسوره می باشد

ویژگی ها