امروز
1403 اردیبهشت 3
54 13

پلاگ (درپوش) فشار قوی کلاس 3000

خلاصه

پلاگ (درپوش) فشار قوی کلاس 3000-6000-9000 A105-

 پلاگ
یکی از روش هایی که برای انسداد کردن خط لوله و مسیر جریان مورد استفاده قرار می گیرد، استفاده از انواع پلاگ ها در یک سمت رزوه ای بوده پس باید آرایش انتهای لوله موردنظر نیز در هنگام نصب، رزوه ای گشته تا شرایط لازم برای اتصال فراهم شود. انتهای دیگر پلاگ ها دارای یک فلز 6 ضلعی با ضخامت بالا است که هم از جریان سیال جلوگیری می کند و هم به سبب ضخامت بالایی که دارا است در برابر فشار و دماهای بالا مقاوم است.

ویژگی ها