وارد کننده شیر توپى استیل

پترو پایپ بزرگترین نماینده فروش و

وارد کننده شیر توپى استیل

در ایران می باشد.

از دیگر محصولات و خدمات ارائه شده در پترو پایپ میتوان به موارد زیر اشاره نمود:


لطفا پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد با مشاورین ما تبادل
نظر نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع
شوید.